Miki Manojlović za predsednika

Miki Manojlović novi predsednik Filmskog centra Srbije

Vlada Republike Srbije donela je Rešenje o imenovanju predsednika i članova novog Upravnog odbora “Filmskog centra Srbije“ i razrešenju dosadašnjih.

Za predsednika novog Upravnog odbora “Filmskog centra Srbije – Beograd“ imenovan je Predrag Miki Manojlović, filmski i pozorišni glumac. Ostali članovi Upravnog odbora su: Filip Đorić, filmski i TV producent, Velimir Bata Živojinović, glumac u penziji, Borislav Anđelić, filmski kritičar dnevnog lista „Večernje novosti”, Ana Maria Rosi, filmski i TV reditelj, zaposlena na „Enter TV” i Dubravka Lakić, filmski kritičar dnevnog lista „Politika”.

Istovremeno, dužnosti su razrešeni članovi Upravnog odbora koji su do tada obavljali tu funkciju: Emir Kusturica, predsednik, Marina Đurašković, Jovan Popović, Ljiljana Todorović, Vuk Pavlović, i v. d. član Dubravka Lakić.