Marlon Brando je bio nesnosno dete. Sestra Džoslin ga je u zabavište vodila vezanog kanapom. Naime, mali Brando nije dozvoljavao da ga sestra drži za ruku a usput je redovno koristio priliku da se negde sakrije i pobegne tako da je sestra morala da ga veže pri polasku u vrtić.

Mnogi imitatori Džejmsa Kegnija koriste jednu od dve rečenice “Prljavi pacove” i “U redu momci” mada Džejms Kegni ni u jednom filmu nije izgovorio ni jednu od ove dve replike. Za ovu prvu, evo šta sam Kegni kaže

Čarli Čaplin se u svoje vreme prijavio inkognito na takmičenje “Najbolji dvojnik Čarlija Čaplina” u Monte Karlu. Osvojio je treće mesto.

Leave a Reply

Your email address will not be published.