Low Budget Kikinda 08

Low Budget Kikinda 08 konkurs

NVO Distrikt 0230 i Dom omladine Kikinda raspisuju konkurs za filmski festival LOW BUDGET KIKINDA 08.

Rok za predaju gotovih scenarija je od 14.11. do 28.11.2008. godine
Rok za predaju gotovih filmova je do 19.12.2008. godine

Tehnicki uslovi su da filmovi ne budu duzi od 7 minuta i da su u DVD Video ili Microsoft DV AVI formatu. Gotove scenarije i filmove mogu se predati u Domu omladine Kikinda u vremenu od 11 do 14 sati svakog radnog dana u kancelariji broj 1.