Mirjana Karanović dekan Akademije umetnosti

Mirjana Karanovic

Glumica i profesor glume Mirjana Karanović imenovana je za novog dekana Akademije umetnosti u Beogradu (Braća Karić).
Od 1995. godine Mirjana Karanović predaje glumu na Akademiji umetnosti u Beogradu i do sada je izvela dve, a sada vodi treću glumačku klasu. Ona je već obavaljala dekansku dužnost ove Akademije u jednom mandatu, od 2001 do 2003 godine.