Nagrada Žanka Stokić za Mirjanu Karanović

Ovo je najveća nagrada koju sam dobila u životu! Veoma je važno što postoji priznanje sa imenom Žanke Stokić, s kojom duboko saosećam… Smatram da sam najbolja na sceni, u privatnom životu nisam i ne mogu sve, ali scena je moj prostor slobode,moje kraljevstvo. Kada bi mi neko to oduzeo, moj duh bi strašno patio. Zbog toga mi je drago što živim u vremenu u kome postojanje bilo kog glumca na sceni ne može biti dovedeno u pitanje. Jer, reč koju glumci izgovore na sceni, najmoćnija je reč.

– Mirjana Karanović dobitnik nagrade Žanka Stokić

Mirjana Karanovic nagrada Zanka Stokic